• יו"ר החברה: פרופ' רן בליצר
  • מזכיר וועד החברה: ד"ר יורם וולף
  • גזבר החברה: ד"ר יעקב דרייהר
  • מתאמת פעילות החברה: מלי קושא

אלכס דורון - דוקטורס אונלי

27.06.2019, 15:09
23.08.2018, 14:19
19.07.2018, 14:06
17.05.2018, 14:41