• יו"ר החברה: פרופ' רן בליצר
  • מזכיר וועד החברה: ד"ר יורם וולף
  • גזבר החברה: ד"ר יעקב דרייהר
  • מתאמת פעילות החברה: מלי קושא

חדשות

23.08.2018, 14:19
19.08.2018, 08:11
16.08.2018, 14:04
09.08.2018, 14:03