• יו"ר החברה: פרופ' רן בליצר
  • מזכיר וועד החברה: ד"ר יורם וולף
  • גזבר החברה: ד"ר יעקב דרייהר
  • מתאמת פעילות החברה: מלי קושא

חדשות

26.07.2018, 13:55
22.07.2018, 07:20
22.07.2018, 07:19
19.07.2018, 14:07
19.07.2018, 14:06