• יו"ר החברה: פרופ' רן בליצר
  • מזכיר וועד החברה: ד"ר יורם וולף
  • גזבר החברה: ד"ר יעקב דרייהר
  • מתאמת פעילות החברה: מלי קושא

פרופ' רן בליצר

27.08.2019, 07:26
04.12.2017, 08:40
27.11.2017, 08:56
04.04.2017, 07:24
24.11.2016, 06:25
19.06.2016, 10:01
08.05.2016, 10:02