• יו"ר החברה: פרופ' רן בליצר
  • מזכיר וועד החברה: ד"ר יורם וולף
  • גזבר החברה: ד"ר יעקב דרייהר
  • מתאמת פעילות החברה: מלי קושא

פרופ' ליאוניד אידלמן

04.12.2017, 08:40
19.06.2016, 10:01
11.05.2016, 09:36
26.04.2016, 10:07