• יו"ר החברה: פרופ' רן בליצר
  • גזבר: ד"ר דוד דביר
  • מזכיר: פרופ' יעקב דרייהר
  • מתאמת: מלי קושא

נתונים

19.10.2017, 10:02
26.09.2017, 09:40
15.01.2017, 09:18
15.11.2016, 09:00
20.01.2016, 09:37