• יו"ר החברה: פרופ' רן בליצר
  • מזכיר וועד החברה: ד"ר יורם וולף
  • גזבר החברה: ד"ר יעקב דרייהר
  • מתאמת פעילות החברה: מלי קושא

נייר עמדה

14.12.2017, 09:45
22.08.2017, 09:31
20.08.2017, 09:11