• יו"ר החברה: פרופ' רן בליצר
  • מזכיר וועד החברה: ד"ר יורם וולף
  • גזבר החברה: ד"ר יעקב דרייהר
  • מתאמת פעילות החברה: מלי קושא

מינהל רפואי

24.10.2019, 13:32
13.09.2018, 17:45
09.08.2018, 14:03