• יו"ר החברה: פרופ' רן בליצר
  • גזבר: ד"ר דוד דביר
  • מזכיר: פרופ' יעקב דרייהר
  • מתאמת: מלי קושא

מחקרים

03.10.2023, 09:48
16.08.2023, 09:45
09.08.2023, 11:34
31.05.2023, 15:31
23.05.2023, 08:43
15.05.2023, 15:12
30.03.2023, 10:04
01.03.2023, 12:22