• יו"ר החברה: פרופ' רן בליצר
  • מזכיר וועד החברה: ד"ר יורם וולף
  • גזבר החברה: ד"ר יעקב דרייהר
  • מתאמת פעילות החברה: מלי קושא

המרכז הרפואי "שיבא"

29.08.2017, 09:52
29.01.2017, 09:47
04.02.2015, 06:35