• יו"ר החברה: פרופ' רן בליצר
  • מזכיר וועד החברה: ד"ר יורם וולף
  • גזבר החברה: ד"ר יעקב דרייהר
  • מתאמת פעילות החברה: מלי קושא

הדסה עין כרם

27.10.2019, 08:11
05.09.2018, 07:50
18.06.2018, 08:04