• יו"ר החברה: פרופ' רן בליצר
  • מזכיר וועד החברה: ד"ר יורם וולף
  • גזבר החברה: ד"ר יעקב דרייהר
  • מתאמת פעילות החברה: מלי קושא

החדשות

13.08.2020, 12:49
13.08.2020, 10:31
12.08.2020, 13:51
12.08.2020, 12:06