• יו"ר החברה: פרופ' רן בליצר
  • מזכיר וועד החברה: ד"ר יורם וולף
  • גזבר החברה: ד"ר יעקב דרייהר
  • מתאמת פעילות החברה: מלי קושא

החדשות

23.01.2020, 08:00
22.01.2020, 14:13
22.01.2020, 12:31
22.01.2020, 11:33