קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: רופאים
איזור: כל הארץ

בימים אלו מפורסם מכרז פומבי לאיוש משרות רופאים באגף שיקום נכים במשרד הביטחון.
פרטי המשרות מופיעים באתר נציבות שירות המדינה, תחת הלשונית- "מכרזים- בהגשה לא מקוונת"- מכרז מס' 1242 רופא מחוזי (5 משרות לאיוש).
ניתן להגיש מועמדות למשרה דנן ע"פ המפורט בטופס המכרז.
לנוחיותכם לינק למשרה: http://www.csc.gov.il/Tenders/Jobs/Pages/1015-2016.aspx

משרד הביטחון מפרסם מעת לעת מכרזים למשרות רופאים באגף השיקום. רופאים המעוניינים, מוזמנים להתעדכן באתר נציבות שירות המדינה
תחת הלשונית- "מכרזים בהגשה לא מקוונת".