קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: רופאים
איזור: חיפה

המרכז רפואי בני ציון חיפה מודיע על מכרז
למנהל/ת יחידה גריאטרית

דרישות המשרה:
א. תואר מומחה/ית ברפואה.
ב. וותק של שלוש שנים לפחות כמומחה/ית בגריאטריה.
ג. ניסיון בארגון וניהול רפואי.
ד. התאמה למינוי אקדמי בפקולטה לרפואה.

את הבקשות יש להגיש בכתב למנהל המרכז הרפואי
בני ציון ת.ד. 4940, חיפה 31048 בצירוף:

א. דיפלומות רישיונות ואישורי תואר מומחה.
ב. קורות חיים ורשימת פרסומים. (גם במייל
emi.zoaretz@b-zion.org.il).
ג. רשימת ממליצים וכתובותיהם (עד 5 ממליצים-במייל).

על הבקשות להגיע אל לשכת מנכ"ל המרכז הרפואי עד 30 יום ממועד פרסום מודעה זו.