• יו"ר החברה: פרופ' רן בליצר
  • משנה ליו"ר החברה: מלי קושא
  • גזברית: ד״ר לילך צולר
  • מזכיר: ד״ר מוטי חיימי
הסטוריז של DoctorsOnly:
אודות החברה הישראלית לאיכות ברפואה

החברה הישראלית לאיכות ברפואה מאגדת בתוכה צוותים מולטידיסציפלינריים ונוסדה במטרה לקדם איכות ובטיחות במערכת הבריאות בישראל.

חזון
"הגורם המקצועי המוביל איכות במערכת הבריאות בישראל"

ייעוד
הובלה והנחיה של קידום איכות הטיפול במערכת הבריאות בישראל בכל רבדיה, תוך עידוד תהליך מתמיד ושקוף של מדידה ושיפור. הטמעת ההכרה במרכזיות העיסוק באיכות בעשייה השוטפת, בניהול ובחינוך הרפואי, תוך חתירה לטיפול שהינו בטוח, אפקטיבי, יעיל, שוויוני, וממוקד בצרכיו והעדפותיו של המטופל.

יעדים

  • יצירת פורומים מקצועיים ארציים לקידום איכות ובטיחות
  • ייזום והפעלה של כנסי איכות ובטיחות
  • הוקרה ופרסום מוסדות המעודדים שיפור מתמיד בבתי חולים ובקהילה
  • יצירת שיתופי פעולה עם איגודים מקצועיים בינלאומיים בתחומי האיכות בבריאות
  • עידוד מעורבות פעילה של כל עובדי מערכת הבריאות בקידום איכות
  • יצירת ערוצי תקשורת לקידום האיכות הלאומי בין החברה, משרה"ב והשדה הקליני
  • יצירה והפצת כלים לקידום האיכות