• יו"ר החברה: פרופ' רן בליצר
  • משנה ליו"ר החברה: מלי קושא
  • גזברית: ד״ר לילך צולר
  • מזכיר: ד״ר מוטי חיימי
הסטוריז של DoctorsOnly:
eulogy

Bill Walton and the Dermatology connection

03.05.2024, 14:29

The entire basketball world was saddened this week by the passing  away of Bill Walton, the legendary basketball player at age 71.

I had the privilege of meeting Walton over a decade ago as he was hosted as the keynote speaker at the Annual Meeting of the American Academy of Dermatology in San Diego in March of 2012. During his speech, Walton addressed the theme of overcoming adversity. Drawing from his personal experiences, Walton shared inspiring stories about his challenges and triumphs both on and off the basketball court. His message highlighted the importance of resilience, perseverance, and maintaining a positive outlook in the face of difficulties. Walton's insights resonated with the audience, emphasizing how overcoming obstacles can lead to personal growth and success. Following his presentation to the audience of several thousand Dermatologist in attendance

I had the opportunity to converse with Walton and to hear his personal choices of the greatest players he had played against and and with over the course of his illustrious carrier in the NBA. He was extremely gracious with his time. The AAD has hosted numerous personalities from outside the medical and dermatology field. As an avid basketball fan, it was a real treat having the opportunity for a one-on-one personal encounter with one of the greatest individuals to step on the basketball court. He will be missed by his many fans around the world, amongst them dermatologists as well.

נושאים קשורים:  eulogy
תגובות