• יו"ר החברה: פרופ' רן בליצר
  • מזכיר וועד החברה: ד"ר יורם וולף
  • גזבר החברה: ד"ר יעקב דרייהר
  • מתאמת פעילות החברה: מלי קושא
סקירה

פעילות גופנית למניעת נפילות בקרב קשישים בקהילה

כשליש מן הקשישים מעל גיל 65 המתגוררים בקהילה נופלים מדי שנה. פעילות גופנית המתמקדת ביציבות, תנועה, וחוזק שרירים נמצאה כמונעת נפילות בקרב אנשים אלה. ישנה חשיבות רבה לאיסוף המידע התומך בממצאים אלה בשל ההשלכות המשמעותיות ארוכות-הטווח שיש לנפילות ופציעות הנגרמות מנפילות

טיפול בקשישים (צילום: אילוסטרציה)

מאת תמר פישמן מגן, רכזת אחיות מומחיות, אגף סיעוד במאוחדת

בסקירה נכללו מאמרים מתוך מאגרי המאמרים הגדולים עד לתאריך 2/5/18 ונבדק עם המחברים קיום מאמרים רלוונטיים נוספים. קריטריון ההכללה היה RCT שבחנו השפעת פעילות גופנית כלשהי כהתערבות בודדת על נפילות בקרב אנשים בני 60 ומעלה החיים במסגרת הקהילה. נכללו בסקירה בסוף דבר 108 מחקרים מבוקרים שבהם נכללו 23,407 משתתפים מ-25 מדינות, הגיל הממוצע 76 ונכללו 77% נשים. במרבית המחקרים הייתה הטיה כלשהי באחד או יותר מן הגורמים. הוצאו מן הסקירה מאמרים שהתמקדו במצבים קליניים ספציפיים, כגון שבץ, מחקרים שבדקו משוחררים לאחרונה מאשפוז, ומחקרים אשר השוו בין סוגים שונים של  פעילות גופנית.

81 מחקרים השוו פעילות גופנית מכל סוג עם התערבות בקרה (כזו שלא נתפסת כמונעת נפילות). פעילות גופנית מצמצמת את שיעור הנפילות ב-23%, ומקטינה את מספר הנפגעים מנפילה אחת או יותר ב-15%. בבדיקה מעמיקה יותר, לא נמצא הבדל בין תוצאות נפילות כאשר התרחשו.

נמצא שפעילות גופנית הממוקדת בשיפור שיווי משקל ואימון פונקציונלי מצמצמת נפילות בהשוואה לקבוצת ביקורת ללא פעילות גופנית. תכניות המשלבות כמה סוגי אימון (בעיקר שיווי משקל ואימון פונקציונלי בשילוב אימוני התנגדות) ככל הנראה מצמצמות נפילות, וכך גם טאי-צ'י. לא נמצאו די עדויות כדי לקבוע תרומה במניעת נפילות לתכניות שכללו בעיקר אימון התנגדות, ריקוד, או הליכה. לא נמצאו עדויות היכולות לאפשר לקבוע השפעות של תכניות שעסקו בעיקר בגמישות או סבולת.

ישנן באופן משמעותי פחות עדויות לתוצאים שאינם נפילה. בהחלט ייתכן שפעילות גופנית מפחיתה את מספר האנשים החווים שברים בכ-27% לעומת קבוצת ביקורת, אולם נדרשים מחקרים נוספים כדי לאשש טענה זו. פעילות גופנית אף מפחיתה ככל הנראה את כמות הנפילות שבעקבותיהן נדרש טיפול רפואי, אך לא נמצאו די עדויות כדי לקבוע מה תרומת הפעילות הגופנית במניעת נפילות שבעקבותיהן נדרש אשפוז בבית החולים. לפעילות גופנית נמצאה השפעה מועטה מאד על איכות חיים בהיבט בריאותי, וגם המידע על השפעות שליליות של פעילות גופנית הייתה מוגבלת מאד. אם בכלל דווחו, ההשפעות השליליות היו בדרך כלל אירועים לא-משמעותיים המערבים שלד-שרירים. רק במחקר אחד דווחו אירועים חריגים בעל אופי משמעותי כתוצאה מפעילות גופנית.

מקור: 

(סקירה, 2019:1 Cochrane Database of Systematic Reviews)

Sherriton C, Fairhall NJ, Wallbank GK, Tiedemann A, Michaleff ZA, Howard K, Clemson L, Hopewell S, Lamb SE

נושאים קשורים:  סקירה,  פעילות גופנית,  קשישים,  נפילות של קשישים
תגובות