• יו"ר החברה: פרופ' רן בליצר
  • משנה ליו"ר החברה: מלי קושא
  • גזברית: ד״ר לילך צולר
  • מזכיר: ד״ר מוטי חיימי
הסטוריז של DoctorsOnly:
חדשות

עלייה בשיעור בדיקות הסקר לאיתור סרטן המעי הגס ובהיקף החיסונים נגד שפעת

כך עולה מדו"ח דו-שנתי בנושא שהוכן על ידי משרד הבריאות; הדו"ח גם מעלה כי שיעור הנשים הנוטלות אנטיביוטיקה גבוה פי שניים מזה של גברים

חיסון נגד שפעת. אילוסטרציה

דו"ח של משרד הבריאות, שבחן באופן מעמיק ושיטתי מדדי איכות בשירותי הרפואה בקהילה בישראל בשנים 2014-2012, מצביע על שיפור מתמשך בביצוע בדיקות סיקור לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס וכן בשיעור קבלת החיסונים נגד שפעת בקרב מבוגרים וחולים כרוניים. הדו"ח מתפרסם במקביל לנתונים המראים שיפור בשיעור הגילוי המוקדם של סרטן זה.

הדו"ח הוכן על ידי צוות של המכון הלאומי לחקר שירותי ומדיניות בריאות במשרד הבריאות, יחד עם מומחים מהר"י, האקדמיה ובשיתוף עם ארבע הקופות שסיפקו את הנתונים. מחברי הדו"ח ציינו לשבח את מאמצי הקופות להשקיע בשיפור השירותים בקהילה בנושאים שבהם נקבעו יעדים ומדדי איכות.

הדו"ח גם מצביע על ירידה באשפוזים עקב אוטם חריף בשריר הלב אצל בקרב גברים בני 74-35, מ-543 ל-341 מקרים ל-100,000 בני אדם

למרות שבמרבית המדדים הנתונים מציגים שיפור מתמשך בקרב כלל האוכלוסייה, הרי שבמספר מדדים קיימים עדיין פערים משמעותיים בנוגע לאיכות הטיפול במבוטחים מאוכלוסייה מבוגרת וחלשה מבחינה חברתית-כלכלית (הזכאים לפטור או להנחה בתשלומי ההשתתפויות העצמיות בקבלת שירותי הבריאות) לעומת יתר האוכלוסייה. למשל, לא נצפה שיפור של ממש בשנה האחרונה בשיעור החיסון נגד פניאומוקוק בקרב האוכלוסייה המבוגרת.

לראשונה נכללים בדו"ח הדו-שנתי החדש שיעור השימוש היומי בתרופות אנטיביוטיות, ממנו עולה כי נשים משתמשות בהן יתר מגברים. שיעור גבוה יותר של משתמשים - פי 1.8 לעומת האוכלוסייה - נמצא בקרב בעלי הפטור מהשתתפות עצמית. מדד השימוש באנטיביוטיקה פותח על פי יוזמת ה-OECD.

הדו"ח מציין, כי נפח השימוש באנטיביוטיקה בעולם גדל בשנים האחרונות (על סמך נתונים מ-71 מדינות). הוא עלה ב-36% בעשור שבין 2000 ל-2010. גם התחלואה והתמותה שנלווים לזיהומים מחיידקים עמידים עלו. התחלואה בארה"ב מזיהומים שנגרמו בידי חיידקים עמידים היא מעל 2 מיליון בני אדם ו-23 אלף מהם מתו בתקופה זו.

מחברי הדו"ח הישראלי ציינו כי בכמה בתי חולים בישראל אכן נרשמו התפרצויות של זיהומים מחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה. מחקר שנעשה ב"כללית" מציין, על פי הדו"ח, כי חלה מגמת עלייה מדאיגה ומשמעותית בקופה בין שנת 2000 ל-2010 בשימוש באנטיביוטיקה רחבת טווח. שיעור השימוש בתרופות אנטיביוטיות סיסטמיות בארץ הוא 20.7 מנות יומיות ל-1,000 איש.

גם מחקר זה מצא כי נשים צורכות יותר אנטיביוטיקה מגברים (24.1 מנות ל-1000 איש ביום לעומת 17.2). באוכלוסייה במעמד חברתי-כלכלי נמוך ובקרב בעלי פטור מהשתתפות עצמית, נשים צורכות בממוצע 34.1 מנות יומיות, לעומת 19 בקרב גברים. קבוצת הגיל שבה השימוש הגדול ביותר הוא בני 85 ומעלה, בו הוא מגיע עד 43.8 מנות יומיות ל-1,000 נפש.

בשיעור הבדיקות של דם סמוי בצואה אחת לשנתיים ובקולונוסקופיה אחת לעשור לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס בקרב בני 74-65 נמצאת במקום הראשון מבחינת הבדיקות "מכבי" (70.2%) ואחריה "מאוחדת" (67.3), "כללית" (64.8%) ו"לאומית" (62.9%). הממוצע הארצי הוא 66.6%, ומבטא עלייה אבסולוטית בכ-7.1% לעומת המצב 2011.

לשם השוואה: בארה"ב השיעור הוא 64.3% (בשנת 2013) ובמדינות ה-OECD הממוצע הוא 12.7% בלבד, לפי נתוני 2010. בגרמניה השיעור הגבוה ביותר ב-OECD, ועומד על 57.4%.

בהקשר לגילוי מוקדם של סרטן השד, בשנים 2012-2002 עלה שיעור ביצוע הממוגרפיה בקרב בנות 74-51 מ-52% ל-68%. שיעור התמותה בקרב יהודיות מסוג הסרטן הזה ירד באותה תקופה מ-23.6 ל-100,000 ל18 ל-100,000, בעוד שבקרב ערביות שיעור התמותה מהמחלה דווקא עלה מ-10.4 לכדי 13.4 ל-100,000 נשים.

מחברי הדו"ח הצביעו על כך, שמאז אמצע שנות ה-90 נמשכת מגמת הירידה בישראל בסיבוכי אסתמה

עוד מצביע הדו"ח על ירידה באשפוזים עקב אוטם חריף בשריר הלב אצל גברים בני 74-35, מ-543 ל-100,000 נפש ב-2001 ל-341 ב-2012 ובקרב נשים מ-128 ל-72.7 ל-100 אלף נפש.

בנוגע לחיסון לשפעת בקרב בני 65 ומעלה, השיעור הלאומי ב-2014 עמד על 63.4% - גידול ב-4.7% לעומת 2011. מחברי הדו"ח ציינו עם זאת שבקרב מבוטחים עם פטור מהשתתפות עצמית חלה בין 2012 ל-2014 עליה של 5% בחיסון לשפעת בקרב חולי אסתמה . שיעור חולים אלו בקרב בעלי הפטור (מעמד סוציו-אקונומי נמוך) גדול פי 2.1 לעומת כלל האוכלוסייה.

מחברי הדו"ח הצביעו על כך, שמאז אמצע שנות ה-90 נמשכת מגמת הירידה בישראל בסיבוכי אסתמה – פחות אשפוזים, פניות למיון ותמותה בהשוואה ל-1999. ב-2012 היו 84 מקרי תמותה מסיבוכי אסתמה לעומת 108 שנה קודם לכן.

עוד מגלה הדו"ח, כי נמשכת מגמת העלייה בשכיחות סוכרת מסוג 2, במיוחד בקרב בעלי הפטור שמגיעה לכדי פי 7.6 משאר האוכלוסייה (25.5% לעומת 7.1%) במיוחד נמצאת מגמת עלייה בסוכרת בקרב בני 44-40 .

הדו"ח המלא

נושאים קשורים:  חדשות,  מדדי איכות,  שירותי הקהילה,  קופות חולים,  חיסונים לשפעת,  ממוגרפיה,  המכון הלאומי לחקר שירותי ומדיניות הבריאות,  סרטן המעי הגס
תגובות