• יו"ר החברה: פרופ' רן בליצר
  • מזכיר וועד החברה: ד"ר יורם וולף
  • גזבר החברה: ד"ר יעקב דרייהר
  • מתאמת פעילות החברה: מלי קושא
כנסים

תוצאות שאלוני שביעות רצון ותמהיל המשתתפים בכינוס ה-22 וביום סדנאות

להלן סיכום שאלוני שביעות רצון מכנס החברה השנתי שהתקיים ב 1.12.15

02.02.2016, 14:59

שביעות רצון משתתפי הכינוס ה-22

מאפייני המשתתפים בכינוס ה-22

סיכום יום סדנאות

נושאים קשורים:  כנסים
תגובות