• יו"ר החברה: פרופ' רן בליצר
  • מזכיר וועד החברה: ד"ר יורם וולף
  • גזבר החברה: ד"ר יעקב דרייהר
  • מתאמת פעילות החברה: מלי קושא
דעות

לא לסגור את המרכז לאיכות ובטיחות קלינית

המהלך השגוי לדעתנו שהוצע על ידי הנאמנים הוא מקרה מבחן חשוב, ואנו מבקשים לחזק את ידי שרת הבריאות והנהלת המשרד בהתנגדות נחרצת ליישומו

קראנו בצער במסמך "הסדר הנושאים ותוכנית ההבראה מטעם הנאמנים" לפתרון המשבר במרכז הרפואי הדסה, על אודות הצהרת הכוונות להביא לסגירת המרכז לאיכות ובטיחות קלינית של בית החולים.

הדסה נמצאת במשבר תקציבי עמוק. על כך אין חולק. אולם ארגונים חכמים ניכרים, בין השאר, ביכולתם לשמר את ההשקעה בעתיד גם בעת משבר. המרכז לאיכות ובטיחות קלינית בהדסה אחראי הן על מדידה ושיפור האיכות הקלינית והן על בטיחות הטיפול. המרכז עשה זאת בגישה בין-תחומית ותוך שהוא משקיע בהכשרה אקדמית ומעשית של דור העתיד - סטודנטים לרפואה, בריאות הציבור, רוקחות וסיעוד. בראש המרכז בהדסה עומד במשך עשור פרופ' מאיר ברזיס, חברנו לוועד החברה לאיכות ברפואה, שזוכה להערכה רבה על מקצועיותו, מסירותו לנושא והיושרה שלו.

ההצהרה של הנאמנים, כי איכות ויחידה לקידום איכות הן בגדר "מותרות" שניתן לוותר עליהן מקוממת

בשנים האחרונות חל שינוי מבורך בתחום קידום האיכות ברפואה, לרבות מהלכים לאומיים ומוסדיים רחבים לקידום האיכות, ביניהם חשוב לציין הטמעה של מדידה ודיווח ציבורי של ביצועים קליניים - באשפוז כמו-גם בקהילה. נושא האיכות הוצב על ידי משרד הבריאות כאחד מעמודי האש של המשרד, וכנסי החברה הישראלית לאיכות ברפואה מכילים מדי שנה יותר ויותר עבודות איכותיות, מכל מוסדות הבריאות בישראל, ברמה מקצועית שלא תבייש כנס מוביל בתחום האיכות בעולם.

יחידה לאיכות הינה יחידת ליבה חיונית בכל מוסד רפואי, ומן הראוי שתהפוך לסטנדרט

ההצהרה של הנאמנים, כי איכות ויחידה לקידום איכות הן בגדר "מותרות" שניתן לוותר עליהן מקוממת, ואנו, ועד החברה הישראלית לאיכות ברפואה, חוששים מאד מההשלכות של צעד כזה להדסה, ולמערכת הבריאות כולה היום ובעתיד. יחידה לאיכות הינה יחידת ליבה חיונית בכל מוסד רפואי, ומן הראוי שתהפוך לסטנדרט.

מעבר למשמעויות הקשות להדסה, המהלך השגוי לדעתנו שהוצע על ידי הנאמנים הוא מקרה מבחן חשוב, ואנו מבקשים לחזק את ידי שרת הבריאות והנהלת המשרד בהתנגדות נחרצת ליישומו.

נושאים קשורים:  דעות,  המשבר ב"הדסה",  איכות ברפואה,  המרכז לאיכות ובטיחות קלינית
תגובות
 
הדרי
17.05.2014, 20:07

פשוט יותר לשלם 50 G ירוקים ל JCI ???בגלל הנאמנים הדסה הגיעה לאן שהגיעה.לא הרופאים ולא ההנהלה הרפואית הקודמת אשמים.

ד"ר מנחם גרנט
25.05.2014, 13:35

פעילותו פרופ' מאיר ברזיס ועוזריו היא נדבך חשוב וחיוני לאיכות העשייה ב"הדסה". דבור על אפשרות בטול המחלקה שלו, ובאותה עת האדרת ביה"ח הדסה כמוסד ייחודי ואיכותי במערכת הרפואית בארץ - דבר והיפוכו! קידום איכות העשייה הרפואית במוסד תועיל לו, ללא ספק, גם מהבחינה התקציבית.

מנחם גרנט
25.05.2014, 13:42

יש להעלות על נס את פעילותו של פרופ' מאיר ברזיס ומחלקתו לשיפור האיכות של הכבודה הרפואית בהדסה. דיבור על הפסקת פעילות זו יחד עם האדרת הדסה במוסד ייחודי באיכותי - דבר והיפוכו. שפור האיכות הקלינית והבטיחות בטיפול רק יועילו למוסד גם מבחינה תקציבית!