• יו"ר החברה: פרופ' רן בליצר
  • משנה ליו"ר החברה: מלי קושא
  • גזברית: ד״ר לילך צולר
  • מזכיר: ד״ר מוטי חיימי
הסטוריז של DoctorsOnly:
חדשות

דילמות מוסריות ברפואה - תוצאות סקרים רחבי היקף

אתר Medscape סיכם את תוצאות הסקרים שנערכו בשנת 2012 לגבי דילמות מוסריות שכיחות בחיי הרופא. להלן התוצאות.

מעל 24,000 רופאים השיבו לסקרים לגבי דילמות מוסריות שכיחות בשנת 2012. לקראת תום השנה, הוצגו תוצאות הסקרים.

חיים ומוות

האם תמשיך בטיפול מאריך חיים גם כאשר לדעתך אינו צפוי להניב תוצאות?
35% מהרופאים השיבו "כן", 24% השיבו "לא", ו-41% מתלבטים, והשיבו "תלוי בנסיבות". רופאים שציינו כי ימשיכו בטיפול העירו כי נתקלו במקרים שבהם טיפול כזה הניב תוצאה בלתי צפויה, כי המשך הטיפול ייתן לבני המשפחה זמן להגיע ולהיפרד מהמטופל, וכי לפעמים המשפחה צריכה לראות ניסיון טיפול, כדי שתוכל להיפרד.

גרף - חיים ומוות

האם במקרים מסוימים תעדיף להשקיע משאבים יקרים בטיפול במטופל צעיר יותר, במקום מטופל מבוגר יותר?
27% השיבו "כן", 39% השיבו "לא", 35% השיבו "תלוי בנסיבות". רופאים שציינו כי יעדיפו את המטופל הצעיר העירו כי יש להקדיש את המשאבים למי שצפויה לו תוחלת החיים הארוכה יותר, או למי שיש לו סיכוי גבוה יותר לשרוד, וכי העדפה זו קיימת ברמה הלאומית לגבי השתלות איברים. רופאים שציינו כי לא יעדיפו את המטופל הצעיר ציינו כי אין כל ערבון לכך שהמטופל הצעיר יותר יחיה זמן רב יותר או שחייו יהיו "בעלי ערך" רב יותר, וכי אין מחיר לחיי אדם, ללא קשר לגיל.

חיים ומוות – גרף 2

האם יש לאפשר המתת חסד (או "התאבדות בסיוע רפואי") במצבים מסוימים?
לגבי החלטה זו הייתה תוצאת הסקר קרובה לשוויון - 47% השיבו "כן", 40% השיבו "לא". המשיבים בחיוב התייחסו למניעת הסבל, ולקושי לעמוד מנגד כאשר המטופל סובל ללא הצדקה. המשיבים בשלילה סברו כי מדובר ברצח, העומד בניגוד לשבועת הרופא.

חיים ומוות – גרף 3

האם יש מקום לטיפול נמרץ לילוד שאינו צפוי לשרוד או שאיכות חייו תהיה ירודה ביותר?
34% השיבו בחיוב, 27% השיבו בשלילה ו-39% לא יכלו להחליט. המשיבים בחיוב טענו כי אין זה מתפקידו של הרופא לשפוט את איכות חיי המטופל, והתייחסו למקרה של הלן קלר. רופאים שהשיבו בשלילה טענו כי חיים שאיכותם ירודה גרועים ממוות, וכי הורים רבים נוטשים ילדים הנזקקים לטיפול בהנשמה ממושכת.

חיים ומוות – גרף 4

מחיר הכנות

האם תסתיר ממטופל מידע לגבי מחלה סופנית כדי "לעודד" אותו?
רק 10% מהרופאים השיבו כן, לעומת 72% שהשיבו "לא". רופאים שהשיבו בחיוב העירו כי כנות מלאה משמעה לעתים אכזריות, ואילו רופאים שהשיבו בשלילה העירו כי מניעת המידע תפגע ביכולתו של המטופל לקבל החלטות, וכי יש לאפשר למטופל לקבל החלטות לגבי הטיפול בסוף חייו ולהתכונן למוות.

מחיר הכנות - גרף 5

אם אתה בטוח שטיפול מסוים יועיל למטופל, האם מקובל בעיניך להמעיט בחשיבות הסיכונים על מנת שהמטופל יסכים לבצעו?
80% השיבו בשלילה, ורק 10% השיבו בחיוב. המשיבים בשלילה העירו כי המעטה בחשיבות הסיכונים פוגעת ביכולת לקבל החלטה מודעת, וכי יש לסמוך על המטופלים בקבלת החלטות מסוג זה. המשיבים בחיוב טענו כי עודף מידע לא תמיד מסייע בקבלת החלטה וגורם מצוקה למטופל, וכי בחלק מהמקרים העדר השכלה או יכולת שכלית פוגעים ביכולת המטופלים להבין את המידע. עוד טענו המשיבים בחיוב כי כי "אם תתאר בהרחבה את הסיכונים הכרוכים בנטילת אספירין, אף מטופל לא ייטול אותו".

מחיר הכנות - גרף 6

האם מקובל בעיניך לטפל באמצעות פלסבו במטופל שאינו זקוק לטיפול אך עומד על זכותו לקבל טיפול?
34% השיבו "כן", 48% השיבו "לא". המשיבים בחיוב טענו כי כוחו של הפלסבו מוכח במחקרים כפולי סמיות רבים, וכי הטיפול בפלסבו לא יגרום נזק, בעוד הימנעות מטיפול תגרום למטופל לחפש טיפול במסגרת אחרת.

מחיר הכנות - גרף 7

האם מקובל בעיניך להפר סודיות רפואית כאשר המטופל עלול לפגוע באחרים בשל מצבו הרפואי (לדוגמא – מחלה מדבקת)?
63% השיבו בחיוב, ורק 14% השיבו בשלילה. המשיבים בחיוב טענו כי אם נגרם סיכון למטופלים אחרים שלהם, הם מחויבים גם כלפיהם, כי יידעו את הגורם הייעודי לכך בהתאם להנחיות, וכי יפנו לסיוע משפטי לפני שינהגו כך. המשיבים בשלילה טענו כי יבקשו מהמטופל ליידע בעצמו את הנמצאים בסיכון.

מחיר הכנות - גרף 8

רשלנות ותביעות

האם מקובל בעיניך "לטייח" טעות, אם הטעות לא גרמה נזק למטופל?
16% השיבו "כן", ו-63% השיבו "לא". רופאים שהשיבו בחיוב ציינו כי אם הטעות לא גרמה נזק, גילויה יגרום לפגיעה באמון המטופל ברופא, וכן כי מדובר בהמרצתם המיותרת של עורכי דין להגשת תביעות. רופאים שהשיבו בשלילה העירו לגבי חשיבותה של הכנות כבסיס למערכת היחסים בין הרופא למטופל, וכי דיווח על טעויות חשוב לצורך שיפור איכות הטיפול.

רשלנות ותביעות - גרף 9

האם הגזמה או שקר לגבי מצבו של המטופל קבילים על מנת להגיש תביעה או בקשה לאישור טיפול עבור המטופל?
13% השיבו בחיוב, 75% השיבו בשלילה. המשיבים בחיוב העירו כי יש מצבים בלתי אפשריים שבהם תביעות מטופלים לטיפול נדחות מסיבות בירוקרטיות, כי הכללים לפיהם פועלים המבטחים אינם משרתים בכל המקרים את טובת המטופל, וכי מחויבותו של הרופא היא קודם כל כלפי המטופל. המשיבים בשלילה טענו כי מדובר בגניבה.

רשלנות ותביעות - גרף 10

האם יש מקום לבצע בדיקות שאינן נחוצות, משיקולי הימנעות מתביעת רשלנות רפואית?
23% מהרופאים השיבו "כן", 55% השיבו "לא", 22% השיבו "תלוי בנסיבות". המשיבים בחיובי ציינו "אם הבדיקה מיועדת למנוע תביעה, היא נחוצה!” וכן טענו כי במקרים רבים מגלים שהבדיקה אינה נחוצה רק לאחר קבלת התוצאות. הם אף הביעו פחד מניצול "פספוס" על ידי עורכי הדין. המשיבים בשלילה ציינו כי "רפואה מתגוננת" אינה תירוץ להימנעות מקבלת החלטות, כי מדובר בבזבוז משאבים, וכי ניתן להימנע מתביעה באמצעות שימוש בשיפוט רפואי ובתיעוד מקיף.

רשלנות ותביעות - גרף 11

האם תדווח על עמית שהתמכרות לאלכוהול או מחלה פוגעת בתפקודו?
במקרה זה רק 4% השיבו בשלילה, ו-78% השיבו בחיוב. המשיבים בחיוב העירו לגבי שמירה על בטיחות המטופלים, אך חלקם ציינו כי ישוחחו תחילה עם העמית ויתנו לו הזדמנות לתקן את דרכיו. המשיבים בשלילה העירו "עלי לעשות זאת, אך ככל הנראה לא הייתי עושה זאת בפועל", או שהיו מדווחים רק באופן אנונימי.

רשלנות ותביעות - גרף 12

אם ידוע לך כי מטופל צפוי לעבור הליך רפואי בידי עמית שביכולתו אתה מטיל ספק, האם תיידע את המטופל?
47% השיבו "כן", 16% השיבו "לא". המשיבים בחיוב העירו כי פעלו כך בעבר במקרים שבהם אמון המטופל ברופא אינו מוצדק, וכי הרופא מחויב גם להגן על המטופל מפני נזק. המשיבים בשלילה טענו שהחלטות לגבי יכולת המנתח מתקבלות על ידי גופים ייעודיים, שאין זה מתפקידם לערער על סמכותם.

רשלנות ותביעות - גרף 13

האם תימנע מטיפול מספק בכאב עקב חשש להתמכרות?
15% השיבו "כן", 65% השיבו "לא". המשיבים בחיוב העירו כי כאב אינו ניתן למדידה מדויקת, וכי התמכרות לנרקוטיקה תגרום נזק רב יותר מאשר מידה מסוימת של כאב, ורופא אחד העיר גם כי הוא חושש מתביעה משפטית יותר מאשר הוא חושש מתלונות המטופל. רופאים שהשיבו בשלילה העירו כי יש לאפשר למטופל איכות חיים מספקת, גם במחיר של התמכרות, וכי התעלמות מצורך בהווה עקב חשש מסיכון בעתיד אינה אתית.

רשלנות ותביעות - גרף 14

האם מערכת יחסים רומנטית עם מטופל קבילה בנסיבות מסוימות?
רק 1% מהרופאים השיבו "כן" לגבי מטופל בהווה, אך 22% השיבו בחיוב לגבי מטופל שבו הפסיקו לטפל לפני 6 חודשים או יותר. 68% השיבו ב"לא" מוחלט. המשיבים בחיוב טענו כי אם אהבת חייך מופיעה במרפאה, לא ניתן להימנע מכך, כי הדבר מקובל אם מדובר במפגש יחיד, וכי יש לסיים את מערכת היחסים המקצועית באופן מיידי. רופא אחד ציין "אני נשוי כבר 30 שנה לאחת המטופלות שלי". המשיבים בשלילה העירו לגבי פגיעות המטופל במערכת יחסים כזו, וכי הרופא חשוף להאשמה בניצול או הטרדה מינית.

רשלנות ותביעות - גרף 15

האם אתה מרגיש שתוכל להימנע מהטיה ברישום תרופות גם אם תקבל הטבות (כגון ארוחות) מחברות תרופות?
72% השיבו בחיוב, 20% השיבו בשלילה. המשיבים בחיוב טענו כי מפגשים וארוחות המאורגנים על ידי חברות תרופות מאפשרים קבלת מידע, כי קבלת הזמנות מחברות תרופות שונות מאפשרת לך להמשיך ולקבל החלטה עצמאית, ואף טענו כי הרעיון שארוחה או עט יגרמו להם לשנות את הרגלי רישום התרופות מעליב. המשיבים בשלילה העירו כי היו רוצים להאמין שיוכלו לנהוג כך אך הראיות מעידות אחרת.

רשלנות ותביעות - גרף 16

האם אי פעם התלבטת לגבי דיווח על חשש שמטופל שלך הוא קורבן התעללות בתוך המשפחה?
17% דיווחו על התלבטות, 80% השיבו בשלילה. המשיבים בחיוב העירו כי במקרים מסוימים דיווח יכול להחמיר את המצב וכי במקרים מסוימים ילדים הועברו למקום גרוע יותר עקב דיווח, ושלא ידווחו אם אינם בטוחים, בשל הטלת ספק ביכולתם של הגורמים החוקרים מקרי התעללות. המשיבים בשלילה טענו כי מי שראה את הנזק שנגרם לילד שסבל מהתעללות, ידווח מוקדם ככל האפשר.

רשלנות ותביעות - גרף 17

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:http://www.medscape.com/features/slideshow/public/ethics2012?src=mp#1

נושאים קשורים:  חדשות,  יחסי רופא חולה,  אתיקה,  דילמות מוסריות,  מחקרים
תגובות