• יו"ר החברה: פרופ' רן בליצר
  • מזכיר וועד החברה: ד"ר יורם וולף
  • גזבר החברה: ד"ר יעקב דרייהר
  • מתאמת פעילות החברה: מלי קושא

החדשות

11.08.2020, 08:26
20.04.2020, 09:45
11.03.2020, 14:16
10.02.2020, 14:54