• יו"ר החברה: פרופ' רן בליצר
  • גזבר: ד"ר דוד דביר
  • מזכיר: פרופ' יעקב דרייהר
  • מתאמת: מלי קושא

החדשות

13.06.2021, 09:27
20.05.2021, 13:30
11.08.2020, 08:26
20.04.2020, 09:45