• יו"ר החברה: פרופ' רן בליצר
  • מזכיר וועד החברה: ד"ר יורם וולף
  • גזבר החברה: ד"ר יעקב דרייהר
  • מתאמת פעילות החברה: מלי קושא

החדשות

29.03.2018, 09:49
28.03.2018, 16:00
18.03.2018, 09:55
05.02.2018, 09:52